Телескопы покупают здесь


A A A A Автор Тема: На "Южные Ночи" (и просто в Крым) на авто: вопросы, советы...  (Прочитано 68140 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Онлайн Timur

 • Первооткрыватель астероидов
 • *****
 • Сообщений: 8 567
 • Рейтинг: +241/-9
 • Напоите души каплями звездного света!
  • Skype - timurk1
 • Награды Открытие комет, астероидов, сверхновых звезд, научно значимые исследования.
  • Show only replies by Timur
Только что пересекали с российским!
Пускают, и даже смотрят в глаза с уважением! :)

Оффлайн Mixa

 • *****
 • Сообщений: 735
 • Рейтинг: +31/-0
  • Show only replies by Mixa
Уф, а то у заграна срок действия истек, а новый еще не готов :)

Оффлайн sanya

 • *****
 • Сообщений: 1 613
 • Рейтинг: +67/-4
 • Достигший истинного Пробуждения
  • Show only replies by sanya
  • www.kadar.ru
Не пора ли собраться для проведения мастер-класса "На ЮН - на авто"?
Пробуждамус - team

Оффлайн Mixa

 • *****
 • Сообщений: 735
 • Рейтинг: +31/-0
  • Show only replies by Mixa
Мастер-класс - это как, выстроились колонной за лидером и "делай как я" до Научного? :)
А если ситуационное моделирование, то, боюсь, имитация таможенников и с "махновцев" будет неполной...

Оффлайн Хартиков Сергей

 • *****
 • Сообщений: 7 395
 • Рейтинг: +35/-2
 • Мне нравится этот форум!
  • Show only replies by Хартиков Сергей
     Возможные проблемы с доверенностями на управление автомобилем. Просьба - Володе Неботову или любому другому: пожалуйста, переведите на русский, как можно точнее (особенно фрагмент указанного Закона):

Порівняльна таблиця до прикінцевих положень проекту Закону України „Про порядок ввезення громадянами предметів
на митну територію України”

Закону України від 16.07.99 № 986-XIV “Про внесення змін до деяких законів України щодо фінансування дорожнього господарства”

Діюча редакція

II. Прикінцеві положення
2. Починаючи з 1 січня 2000 року управління та експлуатація транспортних засобів, ввезених на митну територію України під зобов'язання щодо їх зворотного вивезення згідно з митним законодавством України, дозволяється виключно особам - нерезидентам, визначеним власниками таких транспортних засобів у момент перетину митного кордону України, або членам їх сімей (дружина, чоловік, діти, батьки). При цьому передача у володіння або користування таких транспортних засобів іншим особам не дозволяється. Такий же порядок застосовується і до транспортних засобів (самохідних машин і механізмів), які перевозяться через митну територію України транзитом.

Пропозиції до редакції з урахуванням змін

Уважати таким, що втратив чинність, пункт 2 розділу ІІ “Прикінцеві положення” (7, 10)

Обґрунтування

Дані положення виключено з урахуванням того, що запропонований законопроект більш детально визначає порядок тимчасового ввезення транспортних засобів для різних категорій громадян, у тому числі – для персоналу дипломатичних представництв України та іноземних держав, міжнародних, міжурядових організацій та представництв іноземних держав при них.
У той же час проект Закону України знімає обмеження прав громадян у частині передачі тимчасово ввезених транспортних засобів у володіння або користування іншим особам і надає їм право відчуження цих транспортних засобів, але тільки після належного їх переоформлення зі сплатою податків і зборів та за умови дотримання законодавства України.


И еще комментарии к этому:

Однак в прикінцевих положеннях, пункт 2, читаємо:"Починаючи з 1 січня 2000 року управління та експлуатація транспортних засобів, ввезених на митну територію України під зобов'язання щодо їх зворотного вивезення згідно з митним законодавством України, дозволяється виключно особамнерезидентам, визначеним власниками таких транспортних засобів у момент перетину митного кордону України, або членам їх сімей (дружина, чоловік, діти, батьки). При цьому передача у володіння або користування таких транспортних засобів іншим особам не дозволяється. Такий же порядок застосовується і до транспортних засобів (самохідних машин і механізмів), які перевозяться через митну територію України транзитом".

Тимчасове ввезення: за законом з 1 січня резидентам - не можна, але на практиці все залишається

Цікаво, що, незважаючи на той факт, що буква закону чинна протягом усього кварталу, жодного нормативного документа, жодної інструкції зацікавленими відомствами (МВС та ДМСУ) не видано. З митницею простіше: в законі нічого не сказано про ввезення транспортних засобів, а що ж ДАІ? На сьогодні не хтонебудь, а сам пан інспектор ДАІ визначає, реєструвати тимчасово ввезений автомобіль чи ні. З одного боку, він може користуватися згаданим законом України, який чинний на всій території держави і обов'язковий до виконання, а з другого - пана інспектора не ознайомили із жодною інструкцією, яка б заборонила реєстрацію таких автомобілів, тому він може це робити. Може, якщо захоче, - отак стоїть питання

Оффлайн Lena Nebotova

 • Новичок
 • *
 • Сообщений: 23
 • Рейтинг: +6/-0
  • Show only replies by Lena Nebotova
Перевод.
Сравнительная таблица окончательных положений проэкта Закона Украины „О порядке ввоза
гражданами предметов на таможенную территорию Украины"
Закона Украины от 16.07.99 № 986-XIV “О внесении изменений к некоторым законам Украины,
касаемых финансирования дорожного хозяйства”

Действующая редакция
II. Окончательные положения
2. Начиная с 1 января 2000 года управление и эксплуатация транспортных средств,
ввезенных на таможенную территорию Украины под обязательства относительно их обратного
вывоза  согласно с таможенным законодательством Украины,
разрешается исключительно особам - нерезидентам, обозначенным собственниками
таких транспортных средств у момент пересечения таможенной границы Украины,
или членам их семей (жена, муж, дети, родители). При этом передача во владение
или пользование таких транспортных средств другим лицам не разрешается.
Такой же порядок применяется и к  транспортным средствам(самоходных машин и механизмов),
которые перевозятся через таможенную территорию Украины транзитом.

Предложения к редакции с учетом изменений

Считать потерявшим силу пункт 2 раздела ІІ “Прикінцеві положення” (7, 10)

Обоснование 
Данные положения исключены с учетом того, что предложенный законопроект более детально
определяет порядок временного ввоза транспортных средств для разных категорий граждан,
в том числе – для персонала дипломатических представительств Украины и иностранных
государств, международных, межправительственных организаций и представительств
иностранных государств при них. В то же время проект Закона Украины снимает ограничение
прав граждан в части передачи временно ввезенных транспортных средств во владение или
пользование другим лицам и предоставляет им право отчуждения этих транспортных средств,
но только после должного их переоформления с уплатой налогов и собраний и при условии
соблюдения законодательства Украины.


И еще комментарии к этому:
 
Однако в заключительных положениях, пункт 2, читаем:"Начиная с 1 января 2000 года
управления и эксплуатация транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию
Украины под обязательства относительно их обратного вывоза согласно с таможенным
законодательством Украины, позволяется исключительно особам нерезидентам, определенным
владельцами таких транспортных средств в момент пересечения таможенной границы Украины,
или членам их семей (жена, мужчина, деть, родители). При этом передача во владение или
пользование таких транспортных средств другим лицам не позволяется. Такой же порядок
применяется и к транспортным средствам (самоходных машин и механизмов), которые
перевозятся через таможенную территорию Украины транзитом".

Временный ввоз: по закону с 1 января резидентам - нельзя, но на практике все остается 
Интересно, что, невзирая на тот факт, что буква закона действующая в течение всего
квартала, ни одного нормативного документа, ни одной инструкции заинтересованными
ведомствами (МВД и ДМСУ) не выдано. С таможней проще: в законе ничего не сказано о
ввозе транспортных средств, а что же ГАИ? На сегодня не кто нибудь, а сам господин
инспектор ГАИ определяет, регистрировать временно ввезенный автомобиль или нет. С одной
стороны, он может полагаться на упомянутый закон Украины,действующий на всей
территории государства и обязательный к выполнению, а из второго - господина инспектора
не ознакомили ни с одной инструкцией, которая бы запретила регистрацию таких автомобилей,
поэтому он может это делать. Может, если захочет, - так стоит вопрос

Оффлайн Хартиков Сергей

 • *****
 • Сообщений: 7 395
 • Рейтинг: +35/-2
 • Мне нравится этот форум!
  • Show only replies by Хартиков Сергей
     Большое спасибо, Лена! Написано именно то, чего я и опасался. Получается неприятная ситуация:

     1) При следовании на территорию Украины на автомобиле оформляется временный ввоз транспортного средства с обязательством обратного вывоза.

     2) При этом указывается собственник такого транспортного средства. То есть, если автомобилем управляешь по нотариально заверенной ген.доверенности, то все равно будет указан настоящий собственник, который выдал эту доверенность.

     3) После въезда на территорию Украины управление и эксплуатация разрешается исключительно самому собственнику, жене (мужу) и родителям. Если таковым не являешься, то управление запрещено.

     Я разыскал сам закон "Про джерела фінансування дорожнього господарства України", в который вносились изменения указанным законом "О внесении изменений к некоторым законам Украины, касаемых финансирования дорожного хозяйства", в тайне надеясь, что закон распространяется только на определенный круг лиц. Однако оба закона такой круг лиц вообще не определяют.
     Самое плохое - получается, что любой инспектор имеет право отогнать автомобиль на штрафплощадку, отстранив водителя за управление транспортным средством без разрешающих документов.
     У кого какие мнения?
« Последнее редактирование: 25 Май 2007 [18:29:01] от Хартиков Сергей »

Оффлайн Vladimir Nebotov

 • *****
 • Сообщений: 1 754
 • Рейтинг: +131/-3
 • In mammoth we trust.
  • Skype - nebotov
  • Show only replies by Vladimir Nebotov
  • Астрофорум "Фотон"
Сергей, опиши конкретно свой случай и я во вторник уточню в таможне все нюансы.

Оффлайн Хартиков Сергей

 • *****
 • Сообщений: 7 395
 • Рейтинг: +35/-2
 • Мне нравится этот форум!
  • Show only replies by Хартиков Сергей
     Случай вот какой: мне предлагают ехать на служебном автомобиле, который в настоящее время оформлен на другого человека. Переоформить его на себя к поездке не успеваю, то есть сейчас я - не собственник. Могу оформить на автомобиль нотариально заверенную генеральную доверенность (естественно, от собственника) - то есть и на управление, и на ввоз в Украину и т.д. Насколько я понимаю, таможня тут не причем: действующий таможенный кодекс Украины не содержит никаких запретов на ввоз автомобиля человеком, управляющим ею по нотариально заверенной доверенности. Так что таможня дает добро. А вот поведение ДАИ предугадать не могу: действующий закон "О внесении изменений к некоторым законам Украины, касаемых финансирования дорожного хозяйства" разрешает управление таким ввезенным автомобилем только собственнику, его жене (мужу), детям и родителям (в списке нет даже братьев и сестер). Если все именно так, то однозначно придется ехать на личном автомобиле, а он менее комфортабельный, чем служебная Toyota.
     Возможно, по доверенности управляет еще кто-то кроме меня, поэтому для них тоже будет интересно прояснить этот вопрос.

Оффлайн Андрей Остапенко

 • Модератор
 • *****
 • Сообщений: 9 191
 • Рейтинг: +348/-36
 • Увидимся на "АстроФесте"!
  • Skype - andreyostapenko
  • Show only replies by Андрей Остапенко
  • www.astrofest.ru
Ничего не понимаю. Это положение от 2000 г.? Т.е. оно все это время действовало? Почему же ко мне никто ни разу не придрался на Украине за все последние годы? А я по крайней мере половину поездок (т.е. десяток, не меньше) совершал на авто с генеральной доверенностью от "чужого" человека (не жены, ни родителей). Проверяли много раз, тщательно, все читали, но ни разу ничего не сказали...  ???
510-мм "Большой Глаз", 350-мм "Мальчик", АПОЛАР-150, бино 150мм, вроде и еще что-то есть...
Московский астроклуб
Журнал "Астрономия" - http://www.астрономия.com
https://vk.com/astrofest,
https://www.facebook.com/astrofest.ru/

Оффлайн deymos34

 • *****
 • Сообщений: 989
 • Рейтинг: +10/-2
  • Show only replies by deymos34
  • Личная страничка Рената Якубова
Ничего не понимаю. Это положение от 2000 г.? Т.е. оно все это время действовало? Почему же ко мне никто ни разу не придрался на Украине за все последние годы?

Потому что о нем мало кто знает ;)
Ну какой нормальный человек станет читать закон  “О внесении изменений к некоторым законам Украины, касаемых финансирования дорожного хозяйства” ;D Так что иногда сложность бюрократической системы бъет по самим бюрократам...
« Последнее редактирование: 29 Май 2007 [00:06:46] от deymos34 »

Оффлайн Vladimir Nebotov

 • *****
 • Сообщений: 1 754
 • Рейтинг: +131/-3
 • In mammoth we trust.
  • Skype - nebotov
  • Show only replies by Vladimir Nebotov
  • Астрофорум "Фотон"
За последние несколько лет у нас несколько раз менялся подход к езде по доверенностям: одно время запрещали и требовали чтобы меняли техпаспорта с обязательной отметкой "с правом вождения ФИО такой-то", в настоящее время гражданам Украины можно ездить по доверенностям без ограничений, логично что так же можно ездить и нерезидентам.

Оффлайн Vladimir Nebotov

 • *****
 • Сообщений: 1 754
 • Рейтинг: +131/-3
 • In mammoth we trust.
  • Skype - nebotov
  • Show only replies by Vladimir Nebotov
  • Астрофорум "Фотон"
     Случай вот какой: мне предлагают ехать на служебном автомобиле, который в настоящее время оформлен на другого человека. Переоформить его на себя к поездке не успеваю, то есть сейчас я - не собственник. Могу оформить на автомобиль нотариально заверенную генеральную доверенность (естественно, от собственника) - то есть и на управление, и на ввоз в Украину и т.д. Насколько я понимаю, таможня тут не причем: действующий таможенный кодекс Украины не содержит никаких запретов на ввоз автомобиля человеком, управляющим ею по нотариально заверенной доверенности. Так что таможня дает добро.
В общем так: если ты едешь на машине с российской регистрацией имея на руках генеральную нотариальную доверенность, в которой указано что ты имеешь право выезда на этом авто за границу, то проблем не будет, но это в случае если собственник - физическое лицо. Если собственник - юридическое лицо, то нужно задекларировать автомобиль по месту регистрации фирмы. Это очень важно, в 2005 г. таким образом попал Семен на таможне, приехав на служебном авто.
« Последнее редактирование: 24 Июл 2011 [20:20:50] от Vladimir Nebotov »

Оффлайн Андрей Остапенко

 • Модератор
 • *****
 • Сообщений: 9 191
 • Рейтинг: +348/-36
 • Увидимся на "АстроФесте"!
  • Skype - andreyostapenko
  • Show only replies by Андрей Остапенко
  • www.astrofest.ru
Кстати, рекомендую сразу по въезде на территорию Украины приобрести местный пакет телефонной связи, чтобы быть в контакте с организаторами, или вот, например, с Решателем-Всех-Проблем-в-Харьковской-Области - Володей Неботовым  :) Хороший вариант - украинский Билайн. Его пакет стоит 20 грн, на счет падает 15. Связь недорогая, причем и при звонках в Россию. Гораздо дешевле, чем звонить в Россию или по Украине по российской карточке. Карточки продаются на границе, сразу же после таможни и погранцов.
510-мм "Большой Глаз", 350-мм "Мальчик", АПОЛАР-150, бино 150мм, вроде и еще что-то есть...
Московский астроклуб
Журнал "Астрономия" - http://www.астрономия.com
https://vk.com/astrofest,
https://www.facebook.com/astrofest.ru/

Оффлайн Vladimir Nebotov

 • *****
 • Сообщений: 1 754
 • Рейтинг: +131/-3
 • In mammoth we trust.
  • Skype - nebotov
  • Show only replies by Vladimir Nebotov
  • Астрофорум "Фотон"
Кстати, рекомендую сразу по въезде на территорию Украины приобрести местный пакет телефонной связи, чтобы быть в контакте с организаторами, или вот, например, с Решателем-Всех-Проблем-в-Харьковской-Области - Володей Неботовым  :) Хороший вариант - украинский Билайн.

Наш Билайн - ацтойный гипершлак, покупать его не надо не смотря на шаровые звонки, только 2 оператора имеют более-менее хорошую связь и покрытие - это UMC и Киевстар. Брать можно стартовые пакеты sim-sim, Jeans (сеть UMC) или ace, base, djuice (сеть Киевстар). Дешево звонить в Россию с sim-sim и ace, base.

с Решателем-Всех-Проблем-в-Харьковской-Области - Володей Неботовым  :)
Ну это ты загнул, но если надо выручить попробуем помочь чем сможем.

Онлайн Timur

 • Первооткрыватель астероидов
 • *****
 • Сообщений: 8 567
 • Рейтинг: +241/-9
 • Напоите души каплями звездного света!
  • Skype - timurk1
 • Награды Открытие комет, астероидов, сверхновых звезд, научно значимые исследования.
  • Show only replies by Timur
А как называется тариф с безлимитным GPRS за 5 гривен сутки? И какой из тарифов этих двух операторов наиболее дешев по цене за мегабайт интернета?

Оффлайн Vladimir Nebotov

 • *****
 • Сообщений: 1 754
 • Рейтинг: +131/-3
 • In mammoth we trust.
  • Skype - nebotov
  • Show only replies by Vladimir Nebotov
  • Астрофорум "Фотон"

Онлайн Владимир Николаевич

 • *****
 • Сообщений: 22 721
 • Рейтинг: +393/-60
 • Takahashi Россия и QHYCCD Poccия
  • Skype - gromozeka12  вайбер +7 903 610-62-15
  • Show only replies by Владимир Николаевич
А чего там слышно про Гринкарту? У меня каско Ингостраха?

Выезжаю в Кацивели 15-го утром. К вечеру планирую быть на месте.
Клевцов 470мм - 2экз, Доб 355мм, Доб 254, МАК Сантел 230мм, АПО 180мм на Losmandy Titan, бино 150мм, бино 70ED, 70 Non-ED, 28х110, БМТ-110 на колонне, ТПБ-2 на треноге, 10х42ED, 10х50ED.

Онлайн Timur

 • Первооткрыватель астероидов
 • *****
 • Сообщений: 8 567
 • Рейтинг: +241/-9
 • Напоите души каплями звездного света!
  • Skype - timurk1
 • Награды Открытие комет, астероидов, сверхновых звезд, научно значимые исследования.
  • Show only replies by Timur
Володь, это значит надо купить карточку с тарифом sim-sim UMC или любой тариф этого оператора?

Оффлайн deymos34

 • *****
 • Сообщений: 989
 • Рейтинг: +10/-2
  • Show only replies by deymos34
  • Личная страничка Рената Якубова
значит надо купить карточку с тарифом sim-sim UMC или любой тариф этого оператора?

Ну да:

Цитата
Активировать услугу "Гипер.NET" для Вашего мобильного номера. Контрактные абоненты могут активировать услугу, позвонив по номеру 111 (с мобильного UMC бесплатно в Украине, круглосуточно) или в любом магазине UMC. Абонентам SIM-SIM и JEANS достаточно отправить бесплатный SMS по номеру 1040007

Только по-моему платить за траффик все же придется, хоть и не много. 5 гривен - это только за пользование услугой в течение суток...